UCHWAŁA NR XLVII/292/24 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Czeremcha lata 2024-2026.