Uchwała Nr XX/127/21 Rady Gminy Czeremcha z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Czeremcha lata 2021-2023.