Zarządzenie Nr 9/23 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 20.12.2023r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze.