Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Czeremsze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje, że w dniu 24 listopada 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze  pt. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ REAGUJ!” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak negatywne skutki może nieść przemoc. Wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy,  a także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. Do udziału w konkursie dzieci
i młodzież przygotował nauczyciel plastyki mgr Jerzy Szykuła.

Łącznie wpłynęło 35 prac. 

LAUREACI KONKURSU:

w kategorii klas I - III

I Miejsce - Amelia Budzowski

II Miejsce - Michał Muszkatel

III Miejsce – Adam Kerdelewicz

 

w kategorii klas IV – VIII

I Miejsce – Małgorzata Ryszczuk

II Miejsce  - Kaja Korszak Uściłko                          

III Miejsce – Mateusz Krasnowski

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom, dziękujemy  za udział w konkursie i włożony wysiłek w wykonanie prac.

Laureaci konkursu  otrzymały nagrody rzeczowe  i dyplomy. Prace zwycięzców zostaną wykorzystane w ulotce promującej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace i pamiątkowe zdjęcia z rozdania nagród i dyplomów.

DSC 0260 DSC 0266 DSC 0269

DSC 0275 DSC 0276 DSC 0281

DSC 0285 DSC 0289 DSC 0293

DSC 0294 DSC 0296