image001

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach. W tym roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.”

Wiele osób jest ofiarą przemocy domowej. Osoby te bardzo często są pozostawione same sobie i codziennie znoszą przemoc ze strony swoich bliskich. Nie mają jak poprosić
o pomoc. Dlatego też z myślą o nich powstał międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”.

Jak zachować się, gdy ktoś pokaże nam taki znak?

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” to dyskretny sygnał, który mogą wykorzystać osoby doświadczające przemocy w domu. Znak ten informuje drugą osobę, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ten jest wezwaniem o pomoc, który ze względu na swój międzynarodowy charakter, jest zrozumiały na całym świecie, gdyż przełamuje barierę językową oraz kulturową.

Poza tym nie jest konieczny tutaj bliski kontakt z drugą osobą, ponieważ można go pokazać nawet przez okno albo w Internecie.

Jak wykonać znak „POMÓŻ MI”?

Wykonanie tego międzynarodowego znaku jest bardzo łatwe.

Wystarczy pokazać otwartą dłoń, a następnie złożyć dłoń w pięść, chowając kciuk do środka.

image003

Co zrobić, gdy ktoś pokaże nam znak „POMÓŻ MI”?

Kiedy ktoś pokaże nam ten znak, nie można dawać żadnych oznak, że coś jest nie tak, a przeważnie w sytuacji, gdy obserwuje nas osoba, która może być potencjalnym oprawcą. Przez to ofiara mogłaby zostać narażona na dodatkowe konsekwencje. W takiej sytuacji należy zakończyć spotkanie albo rozmowę tak, jakby nic się nie stało. Następnie należy skontaktować się z policją pod numerem 112 oraz poinformować ją, że dana osoba w taki sposób poprosiła nas o pomoc.