Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze

Ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY

Pt. ,, STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ, REAGUJ!

Którego głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy.

stop prz

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze.

Prace należy składać od 25.10.2021r. do 19.11.2021r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, ul. Duboisa 14.

Prace zwycięzców zostaną wykorzystane w broszurze promującej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Regulmin konkursu