Zarządzenie Nr 6/20 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 1 września 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusa SARS-CoV-2 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze.