Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2022.