Zarządzenie nr 2 /2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze 06 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze