Zarządzenie Nr  2 /20 Kierownika GMINNEGO  Ośrodka Pomocy Społecznej w czeremsze z dnia  2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze