Informacje o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze.