Lista kandydatów dopuszczonych do następnego etapu procedury kwalifikacyjnej n.a stanowisko urzędnicze - Referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.