Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.