Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze.