UCHWAŁA NR XXIV/147 /18 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Czeremcha na lata 2018-2020.